هندریل یا جان پناه شیشه ای چیست و چگونه اجرا می شود؟

نرده شیشه ای فیکس پوینت

انواع نمای ساختمان اولین چیزی است که قبل از ورود به ساختمان مشاهده می کنید و در بسیاری از موارد آخرین چیزی است که نظر شما را در هنگام خروج جلب می کند.طراحی نمای مدرن و معماری آن که نقش مهمی در ظاهر کلی ساختمان دارد. نرده و بالکن شیشه ای امروزه در اکثر خانه […]